Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky a sdružení > Sbor dobrovolných hasičů Uhersko > Historie

Stručná historie sboru dobrovolných hasičů v Uhersku od jejich založení (1897)

 

Policie požární spadala vždy do samostatné působnosti obce. V Uhersku měla obec k hašení požárů a proti jejich dalšímu rozšíření k dispozici toliko dvě ruční stříkačky a několik háků. Práce při hájení ohňů obstarávali občané, kteří bývali na náklad obce vyčastování jídlem a pitím. Zvláštní odměna se vyplácela za hlídání požároviště.

Uhersko mělo roku 1897 celkem 65 domů, v nichž bydlelo 468 obyvatel. Budovy byly pojištěny jednak u První české pojišťovny Slavie na 29 350 zl., jednak u Vzájemně pojišťovacího spolku proti ohni v Albrechticích n. O. na 6800 zl.

Větší část budov soustřeďovala se na návsi kolem kostela a v případě požáru mohlo se snadno stát, že by se oheň přenesl na ostatní stavení jako se tomu stalo roku 1862.

Nedostatečné nářadí ku hašení ohně bylo třeba doplnit a proto obec jednala s firmou R.A. Smekal v Praze – Smíchově o dodání čtyřkolové stříkačky se sacím strojem a příslušenstvím za cenu 1050 zl. Stříkačka s 230 metry konopných hadic, opatřená nápisem „Obec Uhersko 1897“ byla odeslána z Prahy dne 10.února 1897. Dluh za stříkačku vyrovnala obec ve splátkách teprve roku 1900. K úhradě dluhu byla obci vyplacena podpora ze zemského hasičského fondu roku 1898 v částce 130 zl. a roku 1900 další částka 140 korun.

K založení sboru dobrovolných hasičů v Uhersku došlo na ustavující valné hromadě, která byla svolána 24. Února 1897 do hostince Aloise Wirtha. Volbu správního výboru řídila komise sestavená ze starosty obce Josefa Zahrádky, Aloise Wirtha, Josefa Jelínka a Františka Johana. Velitelem byl zvolen Antonín Zvěřina, jeho náměstkem František Jehlička, jednatelem František Johan, pokladníkem Josef Zahrádka a správcem inventáře František Cejp.

 Podle stanov sboru dobrovolných hasičů ve Stradouni a se zřetelem k řádu policie požární pro království České ze dne 25.května 1876, č. 45 z.z. vypracoval sbor stanovy a zadal je ke schválení. Po ustavení sboru jednalo se o vybavení členů nářadím a výzbrojí. Obec obrátila se dne 6.května 1897 se žádostí na Vzájemně pojišťovací spolek proti ohni v Albrechticích n.O. o příspěvek. Žádost správní rada odmítla se zřetelem k tomu, že toliko 17 domů je u této pojišťovny proti ohni pojištěno. Z obce přichází na pojišťovacích prémiích pouze 31 zl. 36 kr., kdežto nářadí pro 24 mužů by si vyžádalo nákladu 256 zl. 96 kr. Vzdor tomu usnesla se pojišťovna poskytnout obci, resp. Sboru jednorázový příspěvek 20 zl., avšak kladla si podmínky, že několik občanů pojistí své budovy u tohoto ústavu.

Sbor při založení čítal 24 činné členy, pro které obec pořídila stejnokroje a čepice. Již v prvním roce svého trvání se účastnil úspěšného hašení požáru v Trusnově, kde se mu podařilo uhájit ohrožené další budovy a přispěchal k ohni v Turově.

Sbor byl vybaven čtyřkolovou novou stříkačkou, měl dále k dispozici dvě ruční stříkačky, šest košů na vodu a dva háky. Voda v případě požáru se čerpala z řeky Loučné a dvou rybníků.

Roku 1898 objednala obec u firmy Karel Churain v Hlinsku výzbroj za 304,29 zl. a téhož roku postavila hasičskou kůlnu.

 

Další historické prameny začínají až roku 1937, nalezneme zde zmínku o přešívání starých blůz u krejčího Dědiče z Jelení a o pořízení čtyřech nových za cenu 180 Kč/ks, dále čepic za 35 Kč/ks, a opasků za 19 Kč/ks. V tomto roce sbor zasahoval při hašení vagónu s rašelinou na nádraží a hasil též úmyslně založené požáry tří stohů a stodolu v Čeradicích.

25.srpna roku 1941 sbor dobrovolných hasičů zakupuje moderní hasičskou stříkačku originál Stratílek za 23 000 Kč a osobní auto od lesní správy za 7 000 Kč. Nová stříkačka vzbuzovala obdiv a závist okolních hasičských sborů, když 11.srpna v roce 1942 zasahovala v Městci a o dva roky později při hašení naloženého vagónu se slámou.

Hasičský sbor se také vždy aktivně podílel na pořádání kulturních akcí, hrál divadlo, pomáhal při dětských dnech, účastnil se okrskových i krajských soutěží a odpracoval mnoho brigádnických hodin při výstavbě v Uhersku: pohostinství (1975), mateřské školy (1981) či budovy hasičské zbrojnice (1985). V současné době (2009) má jednotka 30 členů 19 činných a 11 přispívajících. Je vybavena motorovou stříkačkou PPS-12R, dovybavuje se novou výstrojí a k dispozici má i obecní Avii. V provozu se stále udržuje i legendární stříkačka firmy Stratilek z Vysokého Mýta. Mezi poslední hasičské zásahy lze uvést požár rodinného domu v roce 1998, požár kůlny v roce 2003 či požár stohu v roce 2008. I v současné době sbor dobrovolných hasičů zabezpečuje dobrý stav obce a podílí se na kulturních a společenských akcích.

ObÚ Uhersko, Pokladní deník 1859 – 1870. Roku 1859 od správy háků a stříkačky vyplaceno 1 zl. 33 kr., roku 1863 za žerdě k hákům 1 zl.

ObÚ Uhersko, Hlavní kniha 1871 – 1900. Roku 1881 zaplaceno Klementovi do Chroustovic za opravu stříkaček 2 zl., roku 1885 od správy dvou stříkaček 6 zl. 58 kr.

ObÚ Uhersko, Pokladní deník 1859 – 1870. Při hájení ohně u Bubeníků vyplaceno roku 1859 3 zl., roku 1870 za tři mazy kořalky při ohni dáno 72 kr., r. 1888 dělníkům při požáru domu čís. 6 vyplaceno 1 zl. 40 kr.

ObÚ Uhersko, Pokladní deník 1859 – 1870. Roku 1859 za hlídání ohně u Bubeníků zaplaceno 3 zl. 2 kr., roku 1871 za hlídání po ohni za tři noce vyplaceno 1 zl.

 

Hasiči poslední 2010 DV k[1].jpg