Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Zajímavosti > Přírodní rezervace Bažantnice

Přírodní rezervace Bažantnice v Uhersku

Bažantnice v polích mezi obcemi Uhersko a Trusnov.

Katastrální území: Uhersko

Nadmořská výška: 240-250 m

Výměra: 19,05 ha

Vyhlášeno: 1952

 

 

Rezervaci tvoří smíšená dubohabřina a tvrdý luh. Přirozená skladba lesních porostů zachovala podmínky pro vzácné druhy rostlin a poskytuje hnízdní možnosti ptactvu. Vliv bývalé bažantnice se negativně projevuje ve výsadbách jehličnatých dřevin.

 

bažantnice UherskoBažantnice Uhersko

Geologie

Podkladem východní části jsou svrchnokřídové vápnité slínovce jizerského souvrství, v severozápadní části vápnité jílovce a slínovce teplického souvrství. Převažujícím půdním typem je zde pararendzina pseudoglejová. Lokálně se vyskytuje i humózní pseudoglej glejový, na jihu částečně zasahuje černice typická.

 

dymnivka dutá

Dymnivka dutá

 

Květena

Slívovcový geologický podklad a přirozená skladba dřevin vytvářejí podmínky pro druhově bohaté bylinné patro. Nejvlhčí části území jsou porostlé jilmovou doubravou, na sušších místech na ni navazuje černýšová dubohabřina. Převažujícími dřevinami jsou lípa, dub, habr a jasan. Podrost tvoří pižmovka mošusová, áron plamatý, dymnivka dutá, lýkovec jedovatý, kosatec žlutý, zapalice žluťuchovitá, hlístník hnízdák, prvosenka jarní a p. vyšší, violka divotvorná aj. Mezi cenné druhy hub patří penízovka vřetenonohá, vasovec obrovský, pestřec pýchavkovitý a rudoušek uťatý.

 

 

Zvířena

Lokalita je významným hnízdištěm ptáků, k nejvzácnějším patří krutihlav obecný, žluva hajní, strakapoud prostřední, lejsek černohlavý a l. bělokrký. Díky většímu množství přirozených dutin početně hnízdní špaček obecný a sýkory. Byl zde pozorován skokan štíhlý a rosnička zelená.

Žluva hajníŽluva hajní

Lesnictví

Porosty byly v minulosti obhospodařovány jako bažantnice. Na bývalých loukách byly vysazeny dnes již vzrostlé topolové monokultury. Více než 90 % plochy porostů má přirozenou dřevinnou skladbu.

 

Využití

Bude podporována přirozená skladba dřevin, topolové monokultury budou nahrazeny dubem letním, lípou, habrem a jasanem.

   Grafika1[2].gif 

Odkazy na obrázky:

http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=42

https://mirek9.rajce.idnes.cz/PP_Bazantnice_v_Uhersku./

http://www.wildlifefotoforum.cz/viewtopic.php?f=66&t=182&start=75