Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška č. 1 2019 Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Uhersko.pdf

29.03.2019

 

Obecně závazná vyhláška obce Uhersko č.6 o místním poplatku za provoz systému odpadů.pdf 01.01.2010 
Obecně závazná vyhláška č.1 2015 požární řád obce.pdf 10.04.2015
Směrnice o užívání místních komunikací a ploch v obci Uhersko 01.10.1997
Vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů spojených s provozem MŠ 01.08.1994
Obecně závazná vyhláška č.2-2009 o místních poplatcích, doplnění vyhlášky č.1-2007.PDF 07.01.2009
Obecně závazná vyhláška obce Uhersko č. 4 2009 o pohybu psů na veřejném prostranství v obci.pdf 23.01.2009

Obecně závazná vyhláška č.1-2007 o místních poplatcích.PDF

13.02.2007

 

Vyhláška o chovu zvířat 01.06.1995
Vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Uhersko 01.01.1995
Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem 01.01.2002
Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a způsob jeho výběru 01.01.2002

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech