Drobečková navigace

Úvod > Povinné informace > Výroční zpráva

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.

Obecní  ú ř a d   Uhersko

 

Výroční zpráva za rok 2005

 

V souladu s ust. § 18, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů, předkládá Obecní úřad Uhersko tuto výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle výše uvedeného zákona v r. 2005:

 

 a)  počet podaných žádostí o informace

      V roce 2005 nebyla na Obecním úřadě Uhersko podána žádost o informace.

 

b), c) a d) – vzhledem ke skutečnosti, uvedené v bodě a) jsou bezpředmětné

 

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

     Žádné další informace není třeba doplňovat.

 

 

Zpracovala:Kateřina Šťastná 

 

 

V Uhersku dne:1.2.2006

 

Menu

 

http://www.edpp.cz/dpp/uhersko

1. 3. Bedřich

Zítra: Anežka

uhersko_kraj.jpg

Úřední hodiny:

Středa: 19:00 - 21:00

Telefon: 466 676 121
Mobil: 724 186 301

 

 

 

 

 

 

 

Návštěvnost stránek

098698